Close

Videre utvikling

Rekefjord Stone er, og skal fortsette å være, en foretrukken leverandør av kvalitetsstein til det europeiske markedet. Selskapet har nylig mottatt driftskonsesjoner som gir mulighet for uttak av store steinmengder i mange år framover.

Sammen med NOAH skal Rekefjord Stone videreutvikles som et anerkjent internasjonalt ressurs- og miljøselskap, med bærekraftige og fremtidsrettede løsninger.

Rekefjord Stone er en viktig ressurs i lokalmiljøet i Sokndal kommune, både som arbeidsgiver og gjennom ringvirkninger som forbruker av lokale varer og tjenester. Nå planlegges fremtiden i selskapet slik at aktiviteten kan fortsette langt utover varigheten av steinressursene i fjellet. Gjennom rehabilitering av steinbruddene skapes nye arealer for næring og industri, som kan utvikles langsiktig til det beste for lokalmiljø og næringsliv. Her kan man for eksempel se for seg aktiviteter og bedrifter innen miljøteknologi, gjenvinning, maritim industri, turisme eller andre kompetansemiljøer.