Close

Beredskapsøvelse i bruddet 4. mai

Onsdag 4. mai avholdes beredskapsøvelse hos Rekefjord Stone. Øvelsen vil blant annet foregå ute i bruddet.

Rekefjord Stone har beredskapsøvelse årlig for å trene på å kunne håndtere ulike scenarier. Varsling, intern kommunikasjon og samarbeid er viktige elementer i øvelsene, men det vil også kunne bli øvd på ulike hendelser ute i bruddet, som livredning, testing av alarmsystem og samarbeid med nødetater. Det er derfor nyttig for naboer og andre som befinner seg i området rundt steinbruddene at man er klar over dato for øvelsen.

Vennlig hilsen NOAHs kriseberedskapsteam.