Close

Om Rekefjord Stone

Rekefjord Stone er en hjørnesteinsbedrift i Sokndal kommune der steinvirksomhet har stått sentralt i over 100 år.

Selskapet forsyner Europa med høykvalitetsstein til bygging av infrastruktur og bygninger. Pukkverket ligger gunstig til med hensyn til transport av stein, og det regnes rundt 600 skipsanløp i året. Rekefjord Stone har i dag 30 ansatte og sysselsetter i tillegg flere lokale innleide som reparatører, elektrikere, sveisere og så videre. Selskapet kjøper årlig varer og tjenester regionalt for ca. 170 MNOK.

Steinvirksomheten består i dag av to brudd – ett på østsiden og ett på vestsiden av fjorden. Uttak av stein startet først på østsiden i 1963, og ti år senere ble produksjon etablert på vestsiden. Rekefjord øst består at steintypen Norit som har en mørk grå farge og er klassifisert som Gabbronorit. Rekefjord vest består av steintypen Ansit og har en lysere gråfarge og er klassifisert som Anorthosite.

Steinuttak fra 1963

Frem til 2021 har det blitt produsert om lag 60 mill tonn stein fra bruddene i øst og vest. Og det er forventet at steinproduksjonen kan fortsette i 25 år frem i tid.

Rekefjord Stone har 4 dypvannskaier som vises på bildet over. For å følge trafikken til og fra anlegget kan du følge båttrafikken på Marine Traffic.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »