Close

HMS & Kvalitet

HMS og kvalitet har førsteprioritet i alle ledd av arbeidet som utføres av Rekefjord Stone.

Løftet til kundene er å levere løsninger med rett kvalitet i overenstemmelse med kundenes krav og innenfor gitte rammevilkår. Rekefjord Stone har som kvalitetsmål å kontinuerlig effektivisere, fornye og forenkle prosessene for hele tiden å forbedre seg.

Rekefjord Stone utfører jevnlig sprengningsaktiviteter. Etter utført sprengning knuses steinen ned til mindre fraksjoner som videreforedles og selges til markedet. Selskapet produserer også store steinblokker som hentes ut og losses på skip. Sikkerheten til de involverte prioriteres foran alle andre hensyn i dette arbeidet. Selskapet arbeider systematisk med kontinuerlige forbedringer for å forebygge og redusere risiko.

Eventuelle brudd med gjeldende prosedyrer meldes inn i et avvikssystem. Rekefjord Stone deltar for øvrig i NOAHs krisehåndteringsarbeid der det er faste rutiner for øvelse, håndtering av hendelser og evaluering.

Hos Rekefjord Stone har lederne et særskilt ansvar for å legge til rette for å oppnå et forsvarlig arbeidsmiljø, som blant annet innebærer god kommunikasjon, utvikling av den enkelte, medvirkning og forutsigbarhet.

De ansatte i selskapet er viktige ressurser og har påvirkningsmulighet. Alle skal ta ansvar for å skape en felles kultur som fremmer engasjement, og sikrer et godt og trygt arbeidsmiljø.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »