Close

Selskapets eierstruktur

Rekefjord Stone AS eies 100 prosent av det norske miljø- og ressursselskapet NOAH AS. Rekefjord Stone opererer sin egen merkevare i det europeiske steinmarkedet med NOAH som en aktiv og langsiktig eier.

NOAH AS er del av en konsernstruktur som igjen eies hundre prosent av Gjelsten Holding, et privateid selskap etablert i år 2000 av Bjørn Rune Gjelsten. Gjelsten-konsernet bygger sine verdier på gründerånd, fokus og langsiktighet. Gjelsten Holding eier foruten NOAH og eiendomsselskapene Fabritius og Profier, hotellet Pellestova og er deleier i Kid, Sport Holding og Ultimovacs. Les mer om selskapene i Gjelsten-konsernet her.

Utvidelse av virksomheten

NOAH overtok driften av Rekefjord Stone 1. september 2020 etter å ha kjøpt selskapet fra sveitsiske Europstone Holding Gmbh (50%) og svenske Thomas Concrete Group (50%).

NOAH AS har tradisjonelt vært en stor aktør innenfor mottak og behandling av forurensede masser og fraksjoner fra industri og forbrenningsverk, og har benyttet behandlet avfall som fyllmasse til å gjenoppbygge det tidligere steinuttaket på Langøya utenfor Holmestrand. De senere årene har selskapet fått flere bein å stå på, og har utvidet virksomheten til også å inkludere håndtering av inert avfall, produksjon av batterier, gjenvinning av avfall og annen teknologiutvikling, og nå også steinuttak.

Stein til det europeiske markedet

– Vi overtar et veldrevet selskap med dyktige og engasjerte ansatte som har levert gode resultater over mange år. De ansatte er vår viktigste ressurs. Vi overtar selskapet med mål om å videreføre den gode utviklingen innenfor leveranser av kvalitetsstein til det europeiske markedet, sa adm.dir. i NOAH Environment Egil Solheim i forbindelse med overtakelsen av selskapet i Rekefjord i 2020.