Close

Medlem av Sokndal Næringsforening

Rekefjord Stone AS er en aktiv bidragsyter i det lokale næringslivet.

Rekefjord Stone er medlem av Sokndal Næringsforening og har i en periode også innehatt ledervervet.