Close

Konstruksjoner i vann og offshore

Rekefjord Stone er partner for konstruksjoner i vann- og offshoreprosjekter. Vi levere tjenester og produkter av rett kvalitet for å oppfylle kundenes prosjektkrav og forventninger. Vi leverer produktene enten ved steinbruddene, via kundenes terminaler, til omskiping offshore eller direkte til bruksstedet.

Ved å kombinere en ideell trykkfasthet med fryse-/tine-motstand så vel som en komplettering av to forskjellige spesifikke tettheter, kan vi levere produkter for:

  • Maritime prosjekter
  • Moloer
  • Offshore-fundamenter
  • Kabel- og rørledningsinstallasjoner under vann

Produkter;

  • Filtermateriale
  • Dekkstein
  • Kjernemateriale
  • Beskyttelseslag
  • Skreddersydde produkter på opptil 35 tonn

Bruk av Norit kan være en stor fordel, særlig for undervannskonstruksjoner.

Se vedlagte relevante rapport for mer informasjon.