Close

Samarbeidspartner

Risa har vært Rekefjord Stone sin samarbeidspartner i steinbruddene siden 2013. Risa har ansvar for at steinuttaket i bruddene planlegges og gjennomføres trygt og sikkert og i tråd med rammebetingelsene som gjelder for driften av Rekefjord Stone.

Risa har ansvar for hele prosessen med steinuttak i form av boring, sprengning, transport av masser til knuser for produksjon av ferdigvare, samt lasting av ferdigvare på båt.

Om Risa

Risa AS er en av landets største anleggsentreprenører, med oppdrag innenfor samferdsel, energiutbygging, drift- og vedlikehold, samt riving- og miljøsanering. I tillegg kommer anleggstjenester og utleie som arbeidsvarsling, fjellsikring og sprengning, tømmerarbeid, støyskjerming, transport mm.

Selskapet har hovedkontor på Nærbø og er en solid kunnskapsbedrift med rundt 500 dyktige ansatte og en av landets mest moderne maskin- og utstyrsparker. Selskapet satser dessuten sterkt innen opplæring av lærlinger. Årlig tas det opp 15-20 nye lærlinger i fag som veg- og anlegg, anleggsmaskinfører, fjell- og bergverk, yrkessjåfør, kontor- og administrasjon og IKT. Risa jobber i henhold til ISO 45001 standardens krav, for styring og kontroll av arbeidsmiljø og risiko.