Close

Sponsormidler

Rekefjord Stone er en viktig støttespiller Sokndal, og støtter og videreutvikler aktiviteter og initiativer i lokalmiljøet.

Rekefjord Stone er med på store og små dugnader, alt fra å gi premier til basarer til å være med å utvikle nytt vitensenter. Rekefjord Stone ønsker å støtte formål som fremmer et inkluderende, sunt og miljømessig bærekraftig lokalsamfunn.

Utdeling av sponsormidler følger et fast oppsatt program. Alle søknader sendes skriftlig solveig.olsen@rekefjordstoneas.no, og vil bli behandlet fortløpende.

Eksempler på noen av prosjektene som støttes i lokalmiljøet:

Jøssingfjord Vitenmuseum

Jøssingfjord Vitenmuseum skal etableres i Helleren i Jøssingfjord, og planlegges åpnet i 2021. Vitenmuseet ønsker å synliggjøre sammenhengen mellom stedets natur, mennesker og teknologi, samt vekke interessen for realfag blant barn og unge. De besøkende skal få kunnskap om geologi, naturvitenskap, teknologi og kulturhistorien i Dalane og Jøssingfjord, med fokus på bergverk. Museet skal også være en møteplass for fagmiljø, samt nærings- og reiseliv.

Rekefjord Stone har donert stein til fasaden på vitenmuseet som skal bygges. Gaven inkluderer stein av typen norit som er en mørk grå stein som vil prege hele fasaden på museet.

Se film om museet her .

Sokndal kulturskole

Kulturskolen som eies og driftes av Sokndal kommune bidrar til en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet i lokalmiljøet. Sokndal kulturskole er også en naturlig ressurs for skoler, barnehager og kulturlivet i kommunen generelt.

Rekefjord Stone har en 3-årig sponsoravtale med Kulturskolen, og bidrar dermed til å fremme opplæring, forståelse og interesse for kultur i lokalmiljøet.

Heroes of Haua

Heroes of Haua er en frivillig forening i Sokndal kommune som har som mål å skape liv og røre i kommunen for barn, unge og voksne i alle aldre. De arrangerer blant annet sykkelritt, babysvømming, frisbeegolfturnering og helgesprell med quiz. Rekefjord Stone er i 2020 stolt hovedsponsor for foreningen som sprer glede og engasjement i lokalmiljøet.

KNA Raceway

KNA Raceway ble i 2011 valgt som framtidig Regionalt Motorsportsenter av Rogaland Fylkeskommune. Rekefjord Stone har bidratt med stein til det nye motorsportanlegget KNA Raceway som åpnes i Sokndal i 2021. Dette skal bli en destinasjon, og Norges mest komplekse motorsportsarena som vil gi et unikt tilbud til Sør-Vestlandet.