Close

Styret i Rekefjord Stone AS

Styret i selskapet består av følgende personer:

 

Anders Lægreid, styreleder (Konserndirektør i NOAH AS)

 

Trond Vegard Stangeby, styremedlem (Finansdirektør i NOAH AS)