Close

Leveranse til Equinor

Rekefjord Stone ble forespurt om å levere steinblokker til prosjektet til Equinor som skulle bygge en undersjøisk molo for å beskytte kulverten som holder gassrørledningen som frakter gass til prosessanlegget på Kårstø utenfor Karmøy.

Den opprinnelige forespørselen fra Equinor var på 25-40 tonn blokker, men på grunn av den høye tettheten til Norit ble designet endret til 20-35 tonn blokker. Total etterspørsel for prosjektet var på 25.000 tonn steinblokker. Hver stein som ble levert ble merket og registrert etter antall og vekt.

I den første delen av prosjektet ble de rene blokkene lastet på lekter i Rekefjord og fraktet til Karmøy for videre behandling.

I den andre delen av prosjektet ble hele prosessen gjennomført i Rekefjord. Dette inkluderte blant annet;

  • Utvalg av blokker
  • Godkjenning av geolog
  • Vasking av blokker
  • Gjennomgang med geolog for å bestemme hvor man skal bore hull til løftevaier og sikkerhetsbolter
  • Bore hull i stein blokker
  • Injeksjon av løftetråder og bolter
  • Testing

Deretter ble steinblokkene løftet ombord på lekter med en 500 tonns mobilkran og fraktet til Karmøy.

Dette har vært et spennende prosjekt for Rekefjord Stone med produksjon av blokker i denne størrelsen. Det gode samarbeidet med Risa har vært avgjørende for prosjektgjennomføringen.