Close

Rekefjord-stein til havvindutbygging

Stein fra Rekefjord Stone er etterspurt i store havvind-prosjekter i Europa. RSA leverer stein til to store vindparker i den tyske Nordsjøen.

Rekefjord Stone AS leverer stein til erosjonsbeskyttelse for Jan De Nul-gruppen til vindparkene Gode Wind 3 og Borkum Riffgrund 3.

God stein i store mengder

Foto: Simon Stevin, Offshore Installation Vessel Jan de Nul Group

«Kundene etterspør kvalitetsstein fra Rekefjord til sine havvindprosjekter. Vårt produksjonsanlegg er godt tilpasset for å levere til dette markedet. I tillegg har vi en god utskipingshavn langt sør-vest i Norge og nær kontinentet», sier administrerende direktør hos steinprodusenten Egil Solheim.

Gode Wind 3 og Borkum Riffgrund 3 er havvindparker som ligger i tysk farvann i Nordsjøen. Vindparkene eies og utvikles av det danske energiselskapet Ørsted. «Rekefjord Stones materiale Norit (90/250mm) er godt egnet i forbindelse med fundamenteringen av vindturbinene», forteller Solheim.

Fra Rekefjord til Eemshaven

95.000 tonn Norit er nå klargjort og på lager i Rekefjord. Frem til mars 2023 vil totalt 217.000 tonn av denne steintypen bli fraktet ut fra Rekefjord utenfor Egersund i Rogaland til Eemshaven i Nederland, hvor den blir bli lastet om på Jan De Nul-gruppens offshore installasjonsfartøy for installasjon på stedet.