Close

Jobb i RSA

Kompetansen er viktig både for våre kunder og for våre omgivelser. Alle skal være trygge på at Rekefjord Stone er en profesjonell aktør som til enhver tid besitter oppdatert kompetanse.

Rekefjord Stones kompetanse er knyttet opp til de ulike funksjoner bedriften er avhengig av som blant annet:

  • Operatører
  • Reparatører
  • Maskinkjørere
  • Skipsagenter
  • Laboranter
  • Administrative stillinger/Økonomi/HR/HMS

Rekefjord Stone har et godt samarbeid med Dalane Videregående skole, og har regelmessig elever utplassert i pukkverket.