Close

Kommunestyret besøkte Rekefjord

I forbindelse med en større oppgradering av produksjonsanlegget i øst og forslaget til planprogram for industriområdet i Rekefjord, inviterte Rekefjord Stone denne uken kommunestyret på bedriftsbesøk.

– Før sommeren skal de folkevalgte bestemme om våre fremtidsplaner for industriområdet i Rekefjord skal bli utredet og belyst fra alle mulige vinkler. Det var derfor naturlig å invitere representantene ut til oss for å vise frem produksjonen, gi informasjon om prosessen videre og ikke minst kunne få til en god dialog, sier Egil Solheim, administrerende direktør i Rekefjord Stone.

Det var godt oppmøte, og nesten alle kommunestyrerepresentantene var tilstede på besøket. Av smittevernhensyn er de delt inn i tre ulike grupper hvorav to besøk fant sted onsdag ettermiddag og ett besøk torsdag ettermiddag. Solheim mener det er oppløftende å se at så mange av de folkevalgte deltar.

– For oss er det en forutsetning at beslutningen om å etablere eller ikke etablere ny industri baseres på kunnskap om hvilke konsekvenser prosjektet vil ha. Den store oppslutningen om å besøke bedriften denne uken viser at de folkevalgte ønsker mer kunnskap og det synes vi er positivt, sier Solheim.

Gruppene fikk først informasjon fra ledergruppen i virksomheten før de tok en runde i øst til fots. Først gikk turen til det nye knuseverket der Rekefjord Stone nylig investerte 30 millioner kroner i oppgradert produksjonsutstyr. Deretter gikk turen til Vallnes-bruddet, som selskapet ønsker å rehabilitere gjennom oppfylling av masser, og disponere til nye bærekraftige industriformål. Det var også satt av god tid til samtale og spørsmålsbesvarelse.

– Rehabilitering av Vallnes-bruddet, nye gjenvinningsløsninger og ny framtidsrettet industrietablering vil gi vekst og arbeidsplasser til Sokndal i lang tid fremover. Det å si nei til et planprogram er det samme som å sette kroken på døra for disse mulighetene før vi har nødvendig kunnskap om konsekvensene.. Dette kommuniserte vi tydelig til de folkevalgte i dag, avslutter Solheim.