Close

RSA har overtatt NCC-tomta i Rekefjord

Rekefjord Stone (RSA) har kjøpt tomta fra NCCs asfaltfabrikk i Rekefjord. Den vil gi bedre utnytelse av havneområde for utskiping av stein til det europeiske markedet.

«Vi er godt fornøyde med å ha inngått en avtale med Rekefjord Stone. De kjøpte deler av vår eiendom i Rekefjord i 2007, og har siden hatt en opsjon på resten av den 50 mål store industritomten og kaianlegget. Nå har vi inngått en avtale som betyr at Rekefjord Stone overtar hele eiendommen,» sier administrerende direktør for NCC Industry Henrik Bager.

Rekefjord Stone tror tomtekjøpet vil bidra til en positiv utvikling av området og bidra til å skape ytterligere arbeidsplasser og solid næringsvirksomhet i Rekefjord.

«Denne tomta gir oss større fleksibilitet i driften og kan gjøre at vi får skipet ut stein mer effektivt og med mindre interntransport,» sier daglig leder i Rekefjord Stone Egil Solheim.
Rekefjord Stone har ressurser tilsvarende nesten 30 års drift i Rekefjord Øst. Med økende aktivitet og tonnasje ut over kai hvert år, blir det nye havneområdet spesielt viktig for god og lønnsom drift i selskapet.

Oppryddingstiltak

NCC avsluttet i 2021 sin asfaltvirksomhet i Rekefjord. Gjennom vinteren skal fabrikken rives og installasjoner knyttet til asfaltproduksjonen fjernes. Oppryddingstiltakene skal ferdigstilles før sommeren 2022, og Rekefjord Stone kan ta det nye arealet i bruk.

Asfaltproduksjonen i Rekefjord har historie tilbake til tidlig 80-tall, da Fjordstein (forløper til Rekefjord Stone) etablerte asfaltverket i tilknytning til eget pukkverk. NCC kom inn og kjøpte både pukkverk og asfaltverk i 2000. I 2007 ble pukkverksdriften solgt til Rekefjord Stone AS, mens NCC beholdt asfaltverket og en tomt på nesten 50 dekar. I kjøpsavtalen fra 2007 ble det lagt inn en klausul om at RSA hadde forkjøpsrett for dette tomtearealet dersom NCC skulle velge å avslutte asfaltproduksjonen.

Benytter forkjøpsretten

«RSA valgte å benytte seg av forkjøpsretten fra 2007. Før RSA får tilbake området, vil NCC fjerne asfaltverket og tilhørende installasjoner, samt sanere eventuell forurensning i grunnen. Arbeidene, som skal gjennomføres vinteren 2022, skal kontrolleres og dokumenteres av et eksternt konsulentfirma,» utdyper Henrik Bager i NCC.

Bager og Solheim forteller at det nære forholdet og gode samarbeidet mellom RSA og NCC ikke slutter her. Det er allerede klart at partene vil se etter nye, fremtidsrettede samarbeidsprosjekter innenfor leveranser av kvalitetsstein til asfaltproduksjon.